English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 84/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2007
Ngày hiệu lực 25/05/2007
Trích yếu nội dung Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế môn bài
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang