English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 79/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2008
Ngày hiệu lực 15/09/2008
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế môn bài
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang