English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kiên Quân
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang