English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 26/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 27/02/2015
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 2 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế giá trị gia tăng
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang