English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 30/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang