English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 193/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 24/11/2015
Ngày hiệu lực 24/11/2015
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế giá trị gia tăng
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang