English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 13/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang