English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 21/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2022
Ngày hiệu lực 03/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang