English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 08/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang