English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 130/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Ngày hiệu lực 12/08/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế giá trị gia tăng
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang