English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính)
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 173/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Ngày hiệu lực 28/10/2016
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính)
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Các văn bản về thuế giá trị gia tăng
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang