English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1882/QĐ-UBND 21/09/2022 Về việc thành lập Cụm công nghiệp An Phú Tân, huyện Cầu Kè Tải về
06/NQ-HĐND 10/06/2022 Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
560/QĐ-UBND 17/03/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh Tải về
560/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là Thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh Tải về
1465/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh Tải về
1312/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng khu du lịch sinh thái tại Nông trường 22/12 xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Tải về
653/QĐ-UBND 02/04/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh Tải về
684/QĐ-UBND 31/03/2021 Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu cảng cá Láng Chim (phần diện tích đất trong hàng rào Cảng cá) tỷ lệ 1/500 Tải về
1923/QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu cảng cá Láng Chim (phần diện tích đất trong hàng rào Cảng cá) tỷ lệ 1/500 Tải về
49/QĐ-UBND 23/04/2020 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành (tỷ lệ 1/500), quy mô diện tích 21,12 ha Tải về
754/QĐ-TTg 18/06/2019 Quyết định số: 754/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Tải về
754/QĐ-TTg 18/06/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Tải về
723/QĐ-UBND 03/05/2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Tải về
2354/QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết định số: 2354/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 Tải về
2433/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh Tải về
2434/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh Tải về
2129/QĐ-UBND 08/11/2017 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Tải về
126/QĐ-UBND 22/01/2015 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Bến tổng hợp Định An thuộc Cảng biển Trà Vinh giai đoạn đến năm 2020. Tải về
256/QĐ-UBND 27/02/2014 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Định An Tải về
2486/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang