English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 225
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/KH-UBND 17/11/2021 Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
2459/QĐ-UBND 29/10/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2031 Tải về
1227/QĐ-UBND 28/06/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 Tải về
52/KH-UBND 22/06/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 Tải về
45/KH-UBND 07/06/2021 Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
36/KH-UBND 05/05/2021 Xây dựng Trang thông tin điện tử (website) bằng ngôn ngữ Việt - Nhật Tải về
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
110/KH-STP 19/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tải về
12345678910...