English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
852/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 Tải về
47-KH/UBND 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
46/KH-UBND 30/05/2023 Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2023 Tải về
804/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tải về
790/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
45/KH-UBND 18/05/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện đề án "tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
35/KH-BCĐ 17/05/2023 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
746/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
34/KH-BCĐ 16/05/2023 Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại tỉnh Trà Vinh Tải về
44/KH_UBND 10/05/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang