TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 135
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/BC-UBND 29/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 28
Tải về 3
07/BC-UBND 11/01/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2024
Lượt xem: 135
Tải về 38
357/BC-UBND 13/12/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 198
Tải về 59
345/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2023
Lượt xem: 272
Tải về 16
309/BC-UBND 10/11/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 223
Tải về 1
276/BC-UBND 04/10/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2023
Lượt xem: 263
Tải về 2
244/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 207
Tải về 0
210//BC-UBND 02/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 241
Tải về 1
189/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 218
Tải về 2
170/BC-UBND 29/06/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 207
Tải về 0
142/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 210
Tải về 0
110/BC-UBND 10/05/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 222
Tải về 0
83/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023
Lượt xem: 239
Tải về 1
52/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 209
Tải về 0
51/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 198
Tải về 0
50/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 216
Tải về 0
49/BC-UBND 07/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20212 - 2030
Lượt xem: 245
Tải về 0
48/BC-UBND 06/03/2023 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/ 2023
Lượt xem: 194
Tải về 2
40/BC-UBND 28/02/2023 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 0
31/BC-UBND 08/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 380
Tải về 0
1234567