TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/TB-VP 05/02/2024 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về 1
279/TB-VP 05/12/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 216
Tải về 1
275/TB-VP 28/11/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2023
Lượt xem: 280
Tải về 0
255/TB-VP 30/10/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 223
Tải về 0
228/TB-VP 29/09/2023 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 222
Tải về 1
209/TB-VP 06/09/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 240
Tải về 0
163/TB-VP 01/08/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023
Lượt xem: 163
Tải về 2
149/TB-VP 03/07/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 168
Tải về 1
124/BC-VP 05/06/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023
Lượt xem: 272
Tải về 0
101/TB-VP 04/05/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023
Lượt xem: 232
Tải về 1
67/TB-VP 30/03/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 212
Tải về 0
33/TB-UB 24/02/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023
Lượt xem: 179
Tải về 2
03/TB-VP 04/01/2023 Ý kiến kết luận tiếp tại buổi công dân định kỳ tháng 12/2022
Lượt xem: 200
Tải về 0
254/TB-VP 06/12/2022 Ý kiến kết luận TCD định kỳ tháng 11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 256
Tải về 0
228/TB-VP 28/10/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 196
Tải về 0
207/TB-VP 04/10/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 188
Tải về 0
177/TB-VP 07/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 174
Tải về 2
143/TB-VP 29/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 0
124/TB-VP 01/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 204
Tải về 0
98/TB-VP 27/05/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 220
Tải về 1
123