English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 692
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
852/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 Tải về
840/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
839/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia Tải về
817/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã An Trường, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
818/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
819/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Hòa Minh, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
820/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
821/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
822/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
823/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
824/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Phương Thạnh, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
825/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
826/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
816/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025) Tải về
810/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
804/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tải về
789/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
787QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
790/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
746/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang