English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/CT-UBND 28/04/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/CT-UBND 31/03/2023 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Tải về
02/CT-UBND 24/03/2023 Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/CT-UBND 21/03/2023 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/CT-UBND 04/04/2022 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/CT-UBND 29/01/2021 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 Tải về
36/CT-TTg 11/09/2020 Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long Tải về
34/CT-TTg 28/08/2020 Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục Tải về
24/CT-TTg 28/05/2020 Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới Tải về
02/CT-UBND 23/03/2020 Thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/CT-UBND 21/02/2020 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 Tải về
33/CT-TTg 19/12/2019 Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
06/CT-UBND 22/10/2019 Chỉ thị số: 06/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/CT-UBND 15/10/2019 Chỉ thị số: 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về
02/CT-UBND 22/02/2019 Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 Tải về
01/CT-UBND 01/02/2019 Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
4153/UBND-KGVX 07/11/2018 Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
06/CT-UBND 02/11/2018 Tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/CT-UBND 10/09/2018 Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/CT-UBND 22/06/2018 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang