English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 83
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
101/TB-VP 04/05/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 Tải về
67/TB-VP 30/03/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 Tải về
33/TB-UB 24/02/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023 Tải về
03/TB-VP 04/01/2023 Ý kiến kết luận tiếp tại buổi công dân định kỳ tháng 12/2022 Tải về
5627/UBND-THNV 08/12/2022 Thực hiện Thông báo số 367 /TB-VPC Tải về
254/TB-VP 06/12/2022 Ý kiến kết luận TCD định kỳ tháng 11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
228/TB-VP 28/10/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 Tải về
207/TB-VP 04/10/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 Tải về
4490/UBND-KT 04/10/2022 V/v thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ Tải về
4295/UBND-KT 22/09/2022 V/v thực hiện Thông báo số 183/TB-BCT ngày 20/9/2022 của Bộ Công Thương Tải về
1875/QĐ-UBND 20/09/2022 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh Tải về
174/TB-VP 06/09/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022; thông qua một số dự thảo văn bản; họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
160/TB-VP 15/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tỉnh hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiến độ thực hiện xây dựng các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
156/TB-VP 09/08/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình tại cuộc họp tổng kết thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
150/TB-VP 03/08/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2022 Tải về
143/TB-VP 29/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 Tải về
3109/UBND-KT 25/07/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Tải về
135/TB-VP 18/07/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại Hội nghị UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
70/BC-VP 11/07/2022 Báo cáo tuần từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022 Tải về
1260/QĐ-UBND 08/07/2022 Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Tải về
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang