English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/QĐ-TTg 07/01/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
2259/QĐ-TTg 30/12/2020 Phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên nghành dân số đến năm 2030 Tải về
2233/QĐ-TTg 28/12/2020 Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
2205/QĐ-TTg 24/12/2020 Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 Tải về
1907/QĐ-TTg 23/11/2020 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" Tải về
1532/QĐ-TTg 08/10/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
36/CT-TTg 11/09/2020 Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long Tải về
1788/QĐ-TTg 01/10/2013 Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đến năm 2020 Tải về
438/QĐ-TTg 24/03/2011 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang