English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1336/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Trích yếu nội dung Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phong
Tài liệu đính kèm Q 1336 - UBT 15-8 phe duyet quy hoach vung tinh tra vinh.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang