English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 599/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày hiệu lực 30/03/2018
Trích yếu nội dung Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 599-QD-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang