English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Số ký hiệu văn bản 66/NQ-HDND
Ngày ban hành 04/05/2018
Ngày hiệu lực 04/05/2018
Trích yếu nội dung Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 66 NQ-HDND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang