English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2018
Ngày hiệu lực 08/07/2018
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm gtvt.rar

Chung nhan Tin Nhiem Mang