English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1443/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày hiệu lực 31/10/2018
Trích yếu nội dung Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Noi dung chinh QHTT 2020-2030.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang