English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Số ký hiệu văn bản 246/BC-CTK
Ngày ban hành 25/10/2018
Ngày hiệu lực 25/10/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 246-BC-CTK.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang