English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 62/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2018
Ngày hiệu lực 20/12/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 62KH-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang