English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch số: 54/KH-STNMT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2019
Số ký hiệu văn bản 54/KH-STNMT
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số: 54/KH-STNMT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đặng Văn Điền
Tài liệu đính kèm 54kh.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang