English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo số: 146/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu văn bản 146/BC-CTK
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 26/08/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo số: 146/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Trương Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm bctinhhinhkt-xhthang8va8thang2019.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang