English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 23/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 23/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2019
Ngày hiệu lực 03/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 23/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 23-2019qd-ubndtinh.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang