English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư số: 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu văn bản 17/2019/TT-BCT
Ngày ban hành 19/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số: 17/2019/TT-BCT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Tuấn Anh
Tài liệu đính kèm 17-bct.signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang