English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Số ký hiệu văn bản 63/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/07/2019
Ngày hiệu lực 11/07/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 63.signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang