English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư số: 28/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Số ký hiệu văn bản 28/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số: 28/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Tài liệu đính kèm 28_2019_tt-btc.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang