English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư số: 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
Số ký hiệu văn bản 15/2019/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 11/09/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số: 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm kem_theo_cv_2056_ngay_23_9_2019_tt15_.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang