English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 73/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/09/2019
Ngày hiệu lực 05/09/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghidinh73.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang