English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 70/2019/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Số ký hiệu văn bản 70/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/08/2019
Ngày hiệu lực 23/08/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 70/2019/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghidinh70.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang