English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Số ký hiệu văn bản 69/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/08/2019
Ngày hiệu lực 15/08/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghidinh69.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang