English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 19/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 19-2019qð-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang