English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định "một cửa liên thông" giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2019
Ngày hiệu lực 04/09/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định "một cửa liên thông" giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 17-2019-qd-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang