English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000
Số ký hiệu văn bản 14/2019/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/08/2019
Ngày hiệu lực 16/08/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Tài liệu đính kèm 14-2019-tt-btnmt_signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang