English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 16/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/08/2019
Ngày hiệu lực 28/08/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 16-2019-qd-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang