English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Chỉ thị số: 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 15/10/2019
Ngày hiệu lực 15/10/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị số: 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 05ct-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang