English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch số: 3037/KH-BTTTT Triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Số ký hiệu văn bản 3037/KH-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số: 3037/KH-BTTTT Triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm kehoachthuchienchithi10cuabtttt.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang