English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2023
Số ký hiệu văn bản 46/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-46_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang