English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 790/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-790_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang