English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 787QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm QĐ 787.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang