English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 35/KH-BCĐ
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm saoy-35_BCD.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang