English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 44/KH_UBND
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-44_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang