English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 88/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 12/04/2023
Ngày hiệu lực 12/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Dương Thị Ngọc Thơ
Tài liệu đính kèm QD 88.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang