English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm CT 03.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang