English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong quy hoạch, đào tạo, phát triển tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2027
Số ký hiệu văn bản 33/KH-UBND
Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày hiệu lực 03/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong quy hoạch, đào tạo, phát triển tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2027
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-33_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang